Co nabízíme

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Hned na úvod to nejcennější – architektonická studie. Zde pomůžeme investorovi ujasnit zadání celého projektu – co od něj očekává a společně dojdeme k nejvhodnějšímu řešení. Následně dopracujeme optimální studii, kdy výsledkem je návrh dispozičního a technického řešení včetně barevností, použitých materiálů a mnoho dalšího. Z vizualizací prostorů si investor udělá hodnověrný obrázek o zamýšlené stavbě.

Děkujeme, že nás nebudete kontaktovat, pokud na architektonickou studii nevyhradíte alespoň 2 % z celkových investičních nákladů akce (s výjimkou velmi velkých projektů).

Kvalitní architektonická studie je opravdu to nejcennější v celém projektu.


KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Na podkladě architektonické studie vypracujeme úplnou projektovou dokumentaci včetně všech užitých profesí. Dále zajistíme rozpočet stavby s výpisem materiálů a dodávek. Taktéž zajišťujeme vyřízení potřebných povolení tak, aby měl investor jistotu, že danou stavbu bude možno realizovat.

Zde je cena velmi odvislá od rozsahu práce a její náročnosti. Proto se pohybujeme velmi hrubě v rozmezí 3-10 % c celkové ceny akce. Rozdíl je především v tom, pokud budeme zpracovávat nezbytné minimum pro stavební úřad anebo kompletní prováděcí projektovou dokumentaci i se stavebními detaily.


AUTORSKÝ DOZOR

Autorský dozor zcela naplňuje smysl slova architekt. Slovo „architekt“ je odvozeno z řeckého slova arkhitekton = arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel). Architekt je u nás přítomen ve všech fázích projektu. Při realizaci stavby pouze fyzická přítomnost architekta zajistí dohled nad kvalitním provedením, výběrem kvalitních reálných materiálů a zohlední všechny i na první pohled neviditelné návaznosti. To vše pro kvalitu stavby i dodržení finančního rozpočtu.

Na autorský dozor si vyhraďte přibližně 1 % z celkové ceny. Bez autorského dozoru riskujete navyšování ceny o desítky procent anebo používání podřadných materiálů. (Zde upozorňujeme, AD nezastává pozici technického dozoru investora – TDI).